Drobečková navigace

Úvod > O škole > Akce školy > Tandemová výuka ČJL-ICT v PO II., říjen 2023

Tandemová výuka ČJL-ICT v PO II., říjen 2023Vyučující českého jazyka a literatury a informačních a komunikačních technologií spojily v maturitním ročníku oboru podnikání své hodiny a v druhé půlce října 2023 zrealizovaly tandemovou výuku. Její rozložení vyšlo po dvou hodinách do dvou dnů, ve dvou po sobě jdoucích týdnech (18. a 24. října). Výběr data nebyl náhodný, z obsahových důvodů vyučující potřebovaly, aby jednak nebyl úkol příliš dlouho trvající, ale zároveň aby mezi dny, kdy byla tandemová výuka realizována, byl dostatek času k přípravě prezentací.

Cílem tandemových hodiny bylo vytvořit prostor pro každého žáka třídy, aby před ostatními spolužáky mohl odprezentovat vybranou knihu z maturitního seznamu. Formou prezentace byl zkrácený formát prezentace PechaKucha.

Žáci si měli uvědomit úskalí vlastního prezentování, vytvořit strukturu své prezentace a k ní vybrat silné obrázky, nastavit prezentaci tak, aby se po 20 s automaticky měnily slajdy a natrénovat mluvený projev.

V průběhu první společné hodiny byla ukázka požadovaného žákovského výstupu – PechaKucha prezentace na knihu K. H. Máchy – Máj, demonstrovaná jednou z vyučujících; žákovský brainstorming se zápisem na tabuli, video ukázky vybraných PechaKucha prezentací, na základě předchozí činnosti stanovena kritéria hodnocení, video s pěti tipy pro tvorbu PechaKucha prezentace a finální zadání žákovských prací.

Další hodina již spočívala zcela na samostatné práci žáků: Zvažovali způsob pojetí svého tématu, navrhovali osnovu prezentace, rozvrhovali náplň a strukturu prezentací tak, aby splnili časové omezení, ale zároveň obsáhli veškeré povinné informace, posuzovali své znalosti k tématu a potřebné informace si doplňovali vyhledáváním v poskytnutých učebnicích, vlastních zápiscích z ČJL, případně na internetu, odhadovali nejlepší způsob, jak dané téma zobrazit a ilustrovat podle zásad vzhledu PechaKucha prezentací, vyhledávali pomocí internetového vyhledávače obrázky, které v prezentaci použijí, vybírali mezi různými možnostmi vizuálního zpracování, navrhovali a konstruovali samotnou prezentaci. Zejména při volbě vizuálního zobrazení byli žáci značně vynalézaví, téměř každý přinesl své vlastní originální řešení určitého tématu, objevily se např. obrázky generované AI, slovní mraky, kombinace obrazu a textu, humorné obrazově ztvárněné informace, použití komiksu pro přiblížení děje, autorské fotografie a zosobnění se v prezentaci.

Již předchozí den před vlastními prezentacemi byla na žácích znát vzrůstající nervozita. Pro řadu z nich se jednalo o zcela první takto koncentrované vystoupení před větším posluchačstvem. I z tohoto důvodu jim bylo přislíbeno provedení aktivity na snížení trémy před samotnými výstupy. Tou byla hlasová rozcvička, kdy žáci absolvovali krátké procvičení dechu, protažení mimických svalů, a rozhýbání hlasového ústrojí. Cvičení mělo (mimo rozmluvení žáků) za cíl pomoci s odbouráním stresu, uvolnit atmosféru a ukázat žákům, že se stresem je možné pracovat a snižovat tak jeho míru.

Vlastní žákovské prezentace proběhly v rámci časového vymezení – 3,5 minuty na prezentaci – tempo bylo tedy velmi svižné. Bezprostředně po každé prezentaci následovala slovní zpětná vazba od vyučujících podle zásad formativního hodnocení; zpětná vazba byla pozitivně laděná, podporující a orientovaná na možná zlepšení, soustředěná na úspěšně splněná kritéria, konkrétní a popisná, strukturovaná (hodnotila obsah i provedení výstupu), individuální (zohledňovala osobnost i individuální posuny žáka). Zpětnou vazbu využili i ostatní žáci k posouzení a dozjištění okruhů požadovaných k ústní maturitní zkoušce z ČJL. Celé hodnocení se neslo v přívětivé a vstřícné atmosféře (včetně komentářů k nedostatkům – „tomu, co by bylo možné udělat lépe“). Vyučující opakovaně oceňovaly, že žáci nepodcenili přípravu, že čas mezi hodinami 1.+2. a 3.+4. využili k poctivému nácviku.

Kromě zpětné vazby od vyučujících probíhalo i vzájemné vrstevnické hodnocení formou pěti, předem domluvených oblastí hodnocení, které spolužáci skrz lístečků okomentovali.

Bezpečné prostředí panovalo po celou dobu prezentací. Žáci se navzájem podporovali a věnovali si plnou pozornost. Třída ukázkově zvládla i neočekávanou situaci v podobě psychického nezvládnutí stresové zátěže jejich spolužačkou a dotyčnou spolužačku aktivně podpořila. Někteří prezentující si vyžádali nový začátek své prezentace, aby se pokusili napravit prvotní chyby a lépe dodrželi časový rámec – i v takovém případě se ostatním podařilo udržet podpůrné prostředí. Definitivním důkazem bezpečného a podporujícího nastavení atmosféry byly žákovské hodnotící lístečky nesoucí se v kladném a oceňujícím duchu.

Na závěr zaznělo od vyučujících ocenění výkonu třídy jako celku a ocenění všech aktérů, kteří do toho aktivně šli známkou do obou předmětů. Žáci si kromě nového formátu způsobu prezentování odnesli zajímavě pojaté připomenutí děl z maturitního seznamu, na které si možná někdo z nich na potítku určitě vzpomene…

Fotografie a video

 2023-10-24_tandemCJL-IT.jpg