Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Vlásenkář a maskér

Vlásenkář a maskér

Termíny odevzdání přihlášek ke vzdělávání je 30. listopadu 2023.

Termín konání talentové zkoušky je úterý 9. ledna 2024.

Náhradní termín talentové zkoušky je čtvrtek 11. ledna 2024

Předpoklady k přijetí

Předpokladem k přijetí uchazeče je ukončení základní povinné docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před ukončením povinné školní docházky.
Druhým předpokladem je úspěšné vykonání talentové zkoušky a doložení portfolia s min. 3 ks. Každá práce je hodnocena 5 body, dalších 5 bodů žák může dostat za originalitu a jedinečnost.

Potřebné doklady

  • Přihláška ke vzdělávání s posudkem lékaře o způsobilosti žáka a potvrzeným prospěchem (základní školou) za celý 7. a 8. ročník ZŠ.

 

Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:

  • kresba tužkou na formát A3
  • vlastní portfolio - uchazeč se prezentuje výtvarnými pracemi – kresbami, návrhy, fotografiemi s tematikou účesové tvorby, líčení, návrhů divadelních masek apod. (min. 5 ks)

Na talentovou zkoušku si uchazeč musí přinést tužky a plastickou gumu.

Součástí přijímacího řízení je pohovor s ředitelem školy.

Jedno z kritérií přijetí je i průměr známek ze 7. a 8. třídy ZŠ.

 

Uchazeč může získat až 100 bodů. Minimální počet pro přijetí je 50 bodů.

I. PROSPĚCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Průměr prospěchu za poslední dvě klasifikační období

prospěch body
1,00 - 1,40 10
1,41 - 1,90 8
1,91 - 2,40 6
2,41 – 3,00 4
3,01 – 3,50 2
3,51 – 5,00 0

II. MOTIVAČNÍ POHOVOR

 

motivace, zájem o obor, všeobecný přehled   30

III. ŠKOLNÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA

kresba na místě   40
  portfolio   20

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20.