Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Rozvojem znalostí k toleranci II.

Rozvojem znalostí k toleranci II.

Od 1.1.2020 – 30.4.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Rozvojem znalostí k toleranci II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001475, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců, k podpoře společného vzdělávání žáků, rozvoji extrakurikulárních aktivit, posílení personální podpory – konkrétně dvojjazyčného školního asistenta. Dále je projekt zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání a zahraničních stáží.

 

Pro inspiraci jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se učitelé školy vypravili do Finska. Prezentace z navštívené školy jsou níže pod odkazy:

RZkT-II.jpg