Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Školné

Školné

Současní žáci naší školy platí školné tak, jak mají uvedeno ve smlouvě!

 

ŠKOLNÉ STANOVENÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY OD 1. 9. 2021
Netýká se žáků již studujících na naší škole - ti se řídí platnou uzavřenou smlouvou.
 
NOVÉ ŠKOLNÉ OD 1. 9. 2021 v Kč
Obor 2021-2022 I. ročník 2022-2023 II. ročník 2023-2024 III. ročník 2024-2025 IV. ročník
Kadeřník 16200 (AKCE - snížené školné) 19200 19200 -
Vlásenkář a maskér 15000* 15000* 15000* -
Rekondiční a sport. masér 19200 19200 19200 -
Kosmetické služby ZDARMA 19200 19200 19200
         
Nástavbový obor        
Vlasová kosmetika 17400 17400 - -
Umělecké řemeslné práce 17400 17400 - -
Podnikání 17400 17400 - -
         
* plus 500 Kč/měsíc za materiál na odborný výcvik vlásenkářského a maskérského oboru

 

ŠKOLNÉ JE SPLATNÉ VŽDY 20. SRPNA PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍHO ROKU.

Tři možnosti placení školného: celoročně (20. 8.), po třetinách (20.8., 20.12. a 20.4.), měsíčně (každý 20. den v měsíci předem).

Školné se hradí na účet: 19-9326340217/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka, zpráva pro příjemce: jméno žáka.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat sekretariát, tel: 241 726 935