Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

 

Pokyny k samostatné odborné práci (SOP)

Pokyny pro žáky oboru Kadeřník

 • Zadání SOP 5.1.2024
 • Odevzdání SOP 24.4.2024
 • Konzultující učitel SOP, pro třídu III. AK - Šimková Petra, III. BK- Kichererová Věra

Pokyny k technické dokumentaci

 • pokyny pro žáky oboru Vlásenkář a maskér
 • témata závěrečné praktické zkoušky

 

Praktická část 

 • Kadeřník

 


Písemná část
 

Na práci mají žáci 240 minut.

 

Šablona na SOP a technické dokumentaci

Titulní strana k samostatné odborné práci k Závěrečným zkouškám.

 • pro obor Kadeřník: docx (2023/24)

Titulní strana k technické dokumentaci k Závěrečným zkouškám.

 • pro obor Vlásenkář a maskér: docx (2022/23)

Zkušební komise

Komise pro závěrečné zkoušky oboru Kadeřník, Vlásenkář a maskér a Rekondiční a sportovní masér.

 

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Závěrečná zkouška se skládá:

 • z písemné zkoušky
 • z ústní zkoušky
 • z praktické zkoušky z odborného výcviku

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Témata, obsah, formu, pojetí zkoušky a termíny konání stanoví ředitel školy.

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní  vyučování po dobu 4 pracovních dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat zkoušku opravnou a to nejvýše 2x z každé zkoušky.

Pokud se žák ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví, je povinen se písemně omluvit do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise. V tomto případě koná zkoušku v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud se žák bez řádné omluvy ke zkoušce nedostaví nebo nebyla jeho omluva uznána, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.