Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Přihlášení na ZZ

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné závěrečné zkoušce, musí tak učinit písemně do 30.4.2019.

Termín odevzdání SOP

Pokyny k samostatné odborné práci pro žáky oboru Kadeřník jsou na webu NUV.

Termíny zkoušek - podzimní termíny

  • Písemná část pro obor Kadeřník a Vlásenkář a maskér se uskuteční v úterý 3. 9. 2019.
  • Praktická část pro obor Kadeřník a Vlásenkář a maskér se uskuteční pátek 6. 9. 2019
  • Ústní část pro obor Kadeřník a Vlásenkář a maskér se uskuteční 11. 9. 2019 

Šablona na SOP

Titulní strana k Samostatné odborné práci k Závěrečným zkouškám.

  • pro obor Vlásenkář a maskér: docx, odt
  • pro obor Kadeřník: docx, odt

Zkušební komise - podzim

Komise pro závěrečné zkoušky oboru Kadeřník a Vlásenkář a maskér.

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Závěrečná zkouška se skládá:

  • z písemné zkoušky 
  • z ústní zkoušky
  • z praktické zkoušky z odborného výcviku

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Témata, obsah, formu, pojetí zkoušky a termíny konání stanoví ředitel školy.

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní  vyučování po dobu 4 pracovních dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat zkoušku opravnou a to nejvýše 2x z každé zkoušky.

Pokud se žák ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví, je povinen se písemně omluvit do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise. V tomto případě koná zkoušku v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud se žák bez řádné omluvy ke zkoušce nedostaví nebo nebyla jeho omluva uznána, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.