Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Závěrečné zkoušky

Jednotné závěrečné zkoušky

Předběžné termíny podzimní JZZ

 • písemná část: 09.09.2024
 • praktická část: 10.09.2024
 • ústní část: 12.09.2024.

Pokyny k samostatné odborné práci (SOP)

Pokyny pro žáky oboru Kadeřník

 • Konzultující učitel SOP, pro třídu III. AK - Šimková Petra, III. BK- Kichererová Věra

Pokyny k technické dokumentaci

 • pokyny pro žáky oboru Vlásenkář a maskér
 • témata závěrečné praktické zkoušky

Písemná část 

Na práci mají žáci 240 minut.

Šablona na SOP a technické dokumentaci

Titulní strana k samostatné odborné práci k Závěrečným zkouškám.

 • pro obor Kadeřník: docx (2023/24)

Titulní strana k technické dokumentaci k Závěrečným zkouškám.

 • pro obor Vlásenkář a maskér: docx (2022/23)

 

Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Závěrečná zkouška se skládá:

 • z písemné zkoušky
 • z ústní zkoušky
 • z praktické zkoušky z odborného výcviku

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Témata, obsah, formu, pojetí zkoušky a termíny konání stanoví ředitel školy.

Před zahájením ústní zkoušky se žáci neúčastní  vyučování po dobu 4 pracovních dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat zkoušku opravnou a to nejvýše 2x z každé zkoušky.

Pokud se žák ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví, je povinen se písemně omluvit do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise. V tomto případě koná zkoušku v náhradním termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud se žák bez řádné omluvy ke zkoušce nedostaví nebo nebyla jeho omluva uznána, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.


Přihláška k opravnému nebo náhradnímu termínu jednotných závěrečných zkoušek.