Drobečková navigace

Úvod > O škole > Projekty > Projekt iKAP 2

Projekt iKAP 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti v rámci Výzvy č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP (dále jen „výzva“) rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047“.

Realizace projektu byla zahájena ke dni 1. 6. 2021. Celková doba realizace projektu je 30 měsíců. Projekt bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2023.
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg