Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

27.5.2021

26.5.2021

19.5.2021

Informace k ochraně zdraví při zkouškách a pohovorech...

Dokument k prostudování!

Termíny přijímacího řízení

1. 3. ukončení přijímání přihlášek na VŠECHNY obory
10.3. zaslání zvacích dopisů k pohovoru
22.4. dubna  -  VYHLÁŠENÍ 2. kola VM s odevzdáním do 17.5. 2021
24.5. 2021 - druhé kolo VM od 9.00
24.5. 2021 - talentová zkouška UP v 14.00
19.4. 2021 - přijímací pohovor pro KA - celý den
20.4. 2021 - přijímací pohovor pro RM - celý den
5.5. 2021 - přijímací pohovor pro VK a KS - celý den
6.5.2021 -  přijímací pohovor pro PO - celý den
19.5. 2021 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRO VŠECHNY OBORY
10.5.2021 - náhradní termín pro všechny obory
31.5. 2021 - náhradní termín pro UP
 

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Podle opatření obecné povahy č. j.: MZDR-14592/2021-1/MIN/KAN Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímacím pohovoru je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, kam uchazeč náleží, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímacího pohovoru.

 

Doklad o negativním výsledku na onemocnění COVID-19 lze nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Připravte si tedy prosím před vstupem do školy nejdéle 7 dní staré potvrzení o negativním výsledku na onemocnění COVID-19, nebo doklad o tom, že jste toto onemocnění prodělali a neuplynulo více než 90 dní, nebo certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace uplynulo nejméně 14 dní. Toto platí jak pro uchazeče, tak i pro jeho zákonné zástupce, kteří se k přijímacímu pohovoru také chystají.

Pokud uchazeč nepředloží jeden doklad z výše zmíněných, škola mu účast na přijímacím pohovoru nemůže umožnit! Uchazeč se poté musí hlásit na náhradní termín se stejnými podmínkami.

 

Pevně věříme, že se u přijímacích pohovorů sejdeme v dobré náladě a vše společně zvládneme! 😊

Budeme se na Vás těšit!

 

V případě nejasností a dotazů se obracejte na studijní oddělení - Dominika Hanusová