Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Obory středního vzdělávání

Obory středního vzdělávání

Nabízíme tyto obory středního vzdělávání

Kód a název oboru vzdělání

Forma vzdělávání

Délka vzdělávání

Zakončení

69 - 51 - H/01

Kadeřník
denní

3 roky

výuční list

82 - 51- H /05

Vlásenkář a maskér
denní

3 roky

výuční list

69 – 53 – H/01 

Rekondiční a sportovní masér
denní 3 roky výuční list
69 - 41 - L/ 52

Vlasová kosmetika
denní nástavba
s platností od 1. 9. 2013
2 roky maturitní zkouška
82- 51- L/51

Umělecké řemeslné práce
denní 2 roky maturitní zkouška
64-41-L/51

Podnikání
denní 2 roky maturitní zkouška

69 - 41 - L /01

Kosmetické služby

Ve školním roce 2024/25 neotevíráme 1. ročník!

denní

4 roky

maturitní zkouška

 

Střední vzdělávání s výučním listem

Tříleté učňovské obory

Kadeřník

Absolvent se uplatní při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na jejich konečnou úpravu do módního účesu.

Vlásenkář a maskér

Obor středního vzdělání 82 -51-H/05 Vlásenkář a maskér, se řídí RVP vydaným MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem.
Absolvent oboru se uplatní především při výkonu povolání vlásenkář a maskér v oblasti scénické tvorby, divadla a televize. Je připraven zhotovovat podle návrhů a v souladu s tvůrčím záměrem paruky, vlásenkářsko-maskérské výrobky, scénické masky, provádět líčení umělců i ostatních účinkujících a upravovat jejich vzhled. Zároveň dovede zhotovit paruky pro zdravotně postižené občany.

Rekondiční a sportovní masér

Obor středního vzdělávání 69 – 53 – H/01 Rekondiční a sportovní masér, se řídí RVP vydaným MŠMT ČR.
Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

 

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou

Dvouleté nástavbové vzdělávání

Vlasová kosmetika

Absolvent oboru 69 - 41 - L/52 Vlasová kosmetika se úzce specializuje v péči o vlasy a pokožku a prohlubuje získané dovednosti. Rozvíjí své estetické cítění a smysl pro detail. Osvojí si znalosti pro vedení živnosti.

Podnikání

Obor  vzdělání  64 - 41 - L/51 Podnikání se řídí  RVP vydaným MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem. 
Vzdělávání  směřuje k tomu, aby si žáci v návaznosti na vyučení v různých oborech, prohloubili znalosti  a podle svých schopností rozvinuli získané dovednosti. Absolvent je připraven vykonávat nejen svou profesi, ale také ekonomické, provozní, obchodní a administrativní činnosti.
Získané znalosti a dovednosti pak využije při řízení vlastní firmy.

Umělecké řemeslné práce

Nástavbové vzdělávání Umělecké řemeslné práce je speciálně zaměřené pro vyučené žáky uměleckého oboru (např. Vlásenkář a maskér, Umělecký pozlacovač, Umělecký kovář ap.) a je ukončené maturitní zkouškou. 
Výuka bude prohlubovat studium nových technologických postupů zejména ve spolupráci s filmovými maskéry.

 

Čtyřleté vzdělávání

Kosmetické služby

Ve školním roce 2024/2025 neotevíráme 1. ročník!

Obor vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, se řídí RVP (Rámcový vzdělávací program) vydaným MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2009, počínaje 1. ročníkem.
Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné technologické postupy a bude je důsledně dodržovat. Přípravky bude vybírat a aplikovat v souladu s odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k individuálním požadavkům zákazníka.