Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Nástavbové vzdělávání

Nástavbové vzdělávání

Obecná kritéria pro přijímací řízení:

 • Předložení výučního listu spolu s vysvědčením o závěrečné zkoušce.
 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
 • pro obor Vlasová kosmetika
 • pro obor Podnikání
 • pro obor Umělecké řemeslné práce 
  • absolvování uměleckého učebního oboru
  • úspěšné vykonání školní části přijímacího řízení - školní talentové zkoušky (o konání budou uchazeči informováni písemně) a pohovoru s ředitelem školy
  • jednotná přijímací zkouška (JPZ)
 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
 • Vlasová kosmetika - 15 uchazečů
 • Umělecké řemeslné práce - 15 uchazečů
 • Podnikání - 15 uchazečů

INFORMACE PRO CIZINCE

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4)

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ověření znalosti českého jazyka cizinců proběhne rozhovorem s ředitelem školy.

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií - JPZ (P1 - 60 %), pohovor a vysvědčení (P2 - 40 %) podle vzorce P1*0,6+P2*0,4. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů.

I. PROSPĚCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Průměr prospěchu za poslední dvě klasifikační období

prospěch body
1,00 - 1,40 10
1,41 - 1,90 8
1,91 - 2,40 6
2,41 – 3,00 4
3,01 – 3,50 2
3,51 – 5,00 0

II. MOTIVAČNÍ POHOVOR

 

motivace, zájem o obor, všeobecný přehled   30
III. JPZ     max. 60
IV. ŠKOLNÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA      
maximální možný počet bodů     100

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Všichni přijatí uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání.