Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Soukromé SOU kadeřnické bylo založeno roku 1992. Původně se zaměřovalo na výchovu odborníků v kadeřnické profesi, později byla vzdělávací nabídka rozšířena o přípravu  v kosmetických službách. Od školního roku 2012-2013 je na škole nový umělecký obor - Vlásenkář a maskér. Od září 2015 došlo k přejmenování školy na Metropolitní odbornou uměleckou střední školu Praha 4, s.r.o. - MOUSŠ.

Obsahem vzdělávání je teoretická a praktická příprava. Předpokladem k přijetí uchazečů je dobrý zdravotní stav, požadovaná úroveň komunikačních schopností a estetického cítění. Tyto dovednosti jsou v průběhu středního vzdělávání dále rozvíjeny.

V současné době zajišťuje střední odborné učiliště vzdělávání v tříletých oborech 69-51-H/01 Kadeřník a 82 - 51 - H/05 Vlásenkář a maskér, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Dále nabízíme čtyřletý obor vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, který je  zakončen maturitní zkouškou.

Pro úspěšné absolventy učebního oboru Kadeřník zajišťuje MOUSŠ dvouleté denní nástavbové vzdělávání v oborech 69 - 41 - L/52 Vlasová kosmetika a 64 - 41 - L/51 Podnikání, školní vzdělávácí program Vlasová kosmetika. Nástavbové studium je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získají specializaci v péči o vlasy a pokožku  a seznámí se s pravidly pro vedení vlastní živnosti.  V oboru Podnikání využijí znalosti z oblasti ekonomiky, provozu a administrativy při řízení vlastní firmy. 

Na škole je možné studovat nový obor 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce, který je navazující na obor Vlásenkář a maskér a je ukončený maturitní zkouškou.

A od roku 2018 u nás studují i žáci tříletý učňovský obor Rekondiční a sportovní masér. 

Praktická příprava žáků je provozována na  pracovištích odborného výcviku, která jsou součástí učiliště. MOUSŠ podporuje kreativitu a soutěživost žáků a zapojuje je v průběhu školního roku do různých soutěží. Kromě středního vzdělávání pořádá řadu doškolovacích a předváděcích akcí, včetně vnitroučilštní soutěže, která je přípravou pro účast nejlepších učnů 3. ročníku na každoročním Mistrovství ČR v účesové a dekorativní kosmetice žáků odborných učilišť. 

Pro mimopražské studenty je možné ubytování např. v Domově mládeže - Praha 4, Písnice - více v informací naleznete v sekci pro uchazeče o vzdělání.