Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Kosmetické služby

Kosmetické služby

Ve školním roce 2024/2025 NEOTEVÍRÁME 1. ročník oboru.

Obecná kritéria pro přijímací řízení:

  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ).
  • Pohovor s ředitelkou školy dne 3. května 2023 (každý účastník dostane pozvánku s přesným časem).

Kosmetické služby jsou ČTYŘLETÝM MATURITNÍM oborem.

INFORMACE PRO CIZINCE

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ověření znalosti českého jazyka cizinců proběhne rozhovorem s ředitelkou školy.

 
Školní zkouška z matematiky (max. 30 bodů) a českého jazyka (max. 30 bodů) - podobné jednotné přijímací zkoušce, pohovor s ředitelkou školy (max. 30 bodů), za předchozí výsledky vzdělávání dle průměru na vysvědčení (max. 10 bodů).
Body za jednotlivé části školní zkoušky se sčítají. Sčítají se body za - školní zkoušku - český jazyk, matematika, vysvědčení - průměr, pohovor s ředitelkou - zájem o obor
 
I. PROSPĚCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Průměr prospěchu za poslední dvě klasifikační období

prospěch body
1,00 - 1,40 10
1,41 - 1,90 8
1,91 - 2,40 6
2,41 – 3,00 4
3,01 – 3,50 2
3,51 – 5,00 0

II. MOTIVAČNÍ POHOVOR

 

motivace, zájem o obor, všeobecný přehled   30
III. JPZ   max. 60 bodů dle počtu bodů

 

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Pro přijetí je nezbytné, aby uchazeč dosáhl v součtu alespoň 60 bodů.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Všichni přijatí uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání.