Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Kosmetické služby

Kosmetické služby

Obecná kritéria pro přijímací řízení:

  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).

Z rozhodnutí ředitelky nebudou účastníci konat JPZ (jednotnou přijímací zkoušku). Kritériem pro přijetí budou výsledky vysvědčení ze ZŠ, prokázání všeobecných znalostí a  zájmu o obor při pohovoru s ředitelkou školy.

Toto platí pouze pro tento školní rok (pro uchazeče o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022)

Kosmetické služby jsou ČTYŘLETÝM MATURITNÍM oborem.

 

INFORMACE PRO CIZINCE

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ověření znalosti českého jazyka cizinců proběhne rozhovorem s ředitelkou školy.

 

I. PROSPĚCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Průměr prospěchu za poslední dvě klasifikační období

prospěch body
1,00 - 1,40 60
1,41 - 1,90 50
1,91 - 2,40 40
2,41 – 3,00 30
3,01 – 3,50 20
3,51 – 5,00 0
II. MOTIVAČNÍ POHOVOR motivace, zájem o obor, všeobecný přehled   40

 

Celkové pořadí

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů. Pro přijetí je nezbytné, aby uchazeč dosáhl v součtu alespoň 60 bodů.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Všichni přijatí uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání.