Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška

 Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

  • 1. termín: úterý 13. dubna 2023
  • 2. termín: středa 14. dubna 2023

Náhradní termín je stanovena na dny:

  • 1. termín: úterý 10. května 2023
  • 2. termín: středa 11. května 2023

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 platí zejména:  

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2023; 

uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;   

 

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 13. a 14. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Cermat) zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky.

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům.  

 

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(Zpracovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, odkazy vedou na web MŠMT)