Drobečková navigace

Úvod > O škole > Akce školy > Seminář Můžeš podnikat

Seminář Můžeš podnikatDne 14. 2. 2023 proběhl na naší škole seminář na téma Můžeš podnikat.
Den před přednáškou jsem s žáky probrala a zopakovala teoretickou podobu možnosti podnikání a vedla společnou diskusi na toto téma. Žáci vypracovali myšlenkou mapu, která druhý den přednášející zaujala. Práci žáků hodnotili jako zajímavou.
Přednášky se účastnily dvě třídy společně s vyučujícími ekonomie Ing. Janou Wolfovou a Ing. Monikou Zieglerovou.
Spojené třídy PO I. a PO II. navštívili dva externí pracovníci neziskové firmy, paní Šárka Pelikánová a pan Tomáš Hülle, a na velmi zajímavém povídání ze svých pracovních příběhů, se snažili žáky inspirovat a motivovat k podnikavosti, uvědomění si vlastních kvalit a odpovědnosti a nastínili možnosti uplatnění v pracovním životě. Na svém příběhu demonstrovali podnikání jako možnost seberealizace a cestu k úspěchu a osobní spokojenosti. Jejich vyprávění odráželo i osobní náhled na svět.
Přednáška byla vedena jako přímý rozhovor, formou otázek a odpovědí a společné diskuse. Bohužel nám zbylo jen velmi málo času na volnou debatu, kdy žáci přestávali být jen pasívními sledovateli, vstřebávali nové informace a začali se aktivně ptát a vyzvídat a svěřovat se se svými plány a rozvíjeli společnou diskusi.
Následně jsem provedla s žáky zpětnou reflexi, požádala je o vyplnění výstupního dotazníku a zhodnocení obou řečníků.

Návštěvu a besedu s lidmi z praxe hodnotím jako přínosnou a inspirující a ráda ji v budoucnu ještě využiji, třeba v jiné třídě.
Jana Wolfová

 

IMG_7128.jpg