Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Nástavbové vzdělávání > Kombinované vzdělávání

Kombinované vzdělávání

Potřebné doklady

  • odevzdávejte do 1. března 2021
  • Přihláška ke vzdělávání s posudkem lékaře o způsobilosti žáka a potvrzeným prospěchem z konce 1. a 2. ročníku a z pololetí 3. ročníku odborného učiliště (v případě ukončeného odborného učiliště, je třeba dodat originál nebo ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (škola si z originálu udělá kopii)).
  • Uchazeč se může prezentovat výtvarnými pracemi – kresbami, návrhy, fotografiemi s tematikou účesové tvorby, líčení, návrhů divadelních masek apod.
  • Uchazeč se může prokázat případnými oceněními, které získal při studiu (diplomy ze soutěží apod.).

v oboru Podnikání

  • Absolvování učebního oboru.

 

V rámci přijímacího řízení se koná se jednotná přijímací zkouška formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanoven na tyto dny:

1. termín – 12.dubna 2021
2. termín – 13. dubna 2021
Náhradní termín:
1. termín – 12. května 2021
2. termín – 13. května 2021

 

Všichni uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání.