Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Setkání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

Setkání žáků se speciálně vzdělávacími potřebamiDne 20.9. a 27.9. se uskuteční v 17:00 hod v učebně č. 2 setkání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků s eventuální žádostí pro vytvoření individuálně vzdělávacího plánu. Žáci, kteří nedovršili 18 let, je nutné, aby se taktéž dostavil zákonný zástupce. Na jednání si prosím přineste kopii/originál zprávy (aktuální, neaktuální) z pedagogicko-psychologické poradny, popř. psychiatrické kliniky. Předmětem setkání je informovat vedení školy o případných podpůrných opatření a případným objednáním v PPP.