Drobečková navigace

Úvod > O škole > Akce školy > Desatero primární prevence

Desatero primární prevenceProgram bude realizován v následujících třídách: I. AK, I. BK, I. KS, I. VM, I. RM

Jedná se o program, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky.

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12–16 let, tedy žáky druhého stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a studenty prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8–12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT“

 


Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL! – ZDR / SOM

Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL! – OBN

Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL! – OBN

Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL! – CHE

Domácího násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL! – OBN

Alkoholismu s názvem: Nezačít je COOL! – ZDR/ SOM

Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL! – OBN

Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL! – ZDR/ SOM

Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL! – PSY

Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL! – ZDR/ SOM