Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Nástavbové studium > Dálkové vzdělávání

Dálkové vzdělávání

Potřebné doklady

  • odevzdávejte do 1. března 2019
  • Přihláška ke vzdělávání s posudkem lékaře o způsobilosti žáka a potvrzeným prospěchem z konce 1. a 2. ročníku a z pololetí 3. ročníku odborného učiliště (v případě ukončeného odborného učiliště, je třeba dodat originál nebo ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (škola si z originálu udělá kopii)).
  • Uchazeč se může prezentovat výtvarnými pracemi – kresbami, návrhy, fotografiemi s tematikou účesové tvorby, líčení, návrhů divadelních masek apod.
  • Uchazeč se může prokázat případnými oceněními, které získal při studiu (diplomy ze soutěží apod.).

v oboru Vlasová kosmetika

  • Absolvování učebního oboru Kadeřník.

V tomto oboru se koná se jednotná přijímací zkouška formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanoven na tyto dny:

Všichni uchazeči budou písemně pozváni k informativní schůzce, o vzdělávání na naší škole a k uzavření smlouvy o vzdělávání